Niniejszy artykuł przedstawia humanitarny ruch oporu jako niezbędną, etyczną i legalną formę zorganizowanego humanitaryzmu. Działania humanitarne realizowane z pobudek politycznych mają sens pod względem moralnym i są zgodne z międzynarodowymi praw człowieka (IHRL) i międzynarodowego prawa humanitarnego (IHL). Podobnie jak bojówki partyzanckie w ramach prawa wojennego, partyzanccy działacze humanitarni powinni zostać uznani formalnie w polityce i prawie, aby chronić ich ratujący życie wkład. Jeżeli tak się nie stanie, międzynarodowi pracownicy humanitarni będą narażeni na ryzyko kierowania się podwójnymi standardami w zakresie ich milczenia na temat wartości humanitaryzmu ruchów oporu i nagłaśniania własnego znaczenia. 

Comments

Comments are available for logged in members only.

Can you help translate this article?

We want to reach as many people as possible. If you can help translate this article, get in touch.
Contact us

Did you find everything you were looking for?

Your valuable input helps us shape the future of HPN.

Would you like to write for us?

HPN accepts submissions from its members. If you would like to write for us, follow Our Guidance below.
Our Guidance